Hlavní obsah

scheme [skiːm]

Vyskytuje se v

contributory: contributory pension schemepříspěvkové důchodové pojištění

occupational: occupational pension schemesystém zaměstnaneckého penzijního (při)pojištění

pension: pension schemepenzijní systém, systém penzijního pojištění

pilot: pilot schemezkušební provoz

superannuation: superannuation scheme/planpenzijní systém, systém penzijního pojištění

kout: kout pikle proti komuintrigue, plot, scheme against sb

obkročný: lit. obkročný rým'abba' rhyme scheme

zabezpečení: důchodové/sociální zabezpečenípension/social security scheme