Hlavní obsah

diagram [ˈdaɪəˌgræm]

Vyskytuje se v

chart: bar chartsloupcový diagram

diagrammatic: in diagrammatic formv podobě schématu/diagramu

dot: dot chartbodový diagram

network: network chart/diagram/graphsíťový diagram/graf

pie: stat. pie chart/diagramkruhový/výsečový graf/diagram, koláč diagram

progress: progress chartharmonogram, časový diagram

train: žel. train diagramnákresný jízdní řád, dopravní grafikon

wiring: wiring diagramschéma zapojení elektroinstalace

graf: sloupcový grafbar AmE graph/chart/BrE diagram

vývojový: vývojový diagramflow chart/sheet/diagram