Hlavní obsah

diagram [ˈdaɪəˌgræm]

Vyskytuje se v

graf: sloupcový grafbar AmE graph/chart/BrE diagram

vývojový: flow chart/sheet/c!diagramvývojový diagram

chart: bar chartsloupcový diagram

diagrammatic: in diagrammatic formv podobě schématu/diagramu

dot: dot chartbodový diagram

network: síťový c!diagram/grafnetwork chart/diagram/graph

pie: kruhový/výsečový graf/c!diagram, koláč c!diagramstat. pie chart/diagram

progress: progress chartharmonogram, časový diagram

train: nákresný jízdní řád, dopravní grafikonžel. train diagram

wiring: schéma zapojení elektroinstalacewiring diagram

diagram: pie chart/c!diagramkruhový diagram koláč