Hlavní obsah

diagrammatic [ˌdaɪəgrəˈmætɪk]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

diagrammatic: in diagrammatic formv podobě schématu/diagramu