Hlavní obsah

pension [ˈpenʃən]

Podstatné jméno

  • ekon.důchod, penze starobní, invalidní ap.old age pensionstarobní důchodpension fundpenzijní fondwidow's pensionvdovský důchoddisability pensioninvalidní důchodsurvivor('s) pensiondůchod pro pozůstalépension schemepenzijní systém, systém penzijního pojištění

Vyskytuje se v

důchod: receive/draw a pensionpobírat důchod

invalidní: disability pension, BrE personal independence paymentinvalidní důchod

sirotčí: orphan('s) pensionsirotčí důchod

zabezpečení: pension/social security schemedůchodové/sociální zabezpečení

penze: retire (on a pension)(ode)jít do penze

contributory: contributory pension schemepříspěvkové důchodové pojištění

invalidity: invalidity pension/benefitinvalidní důchod

occupational: occupational pension schemesystém zaměstnaneckého penzijního (při)pojištění

pension: old age pensionstarobní důchod

scheme: pension schemepenzijní systém, penzijní program

pension off: pension sb offposlat do důchodu, penzionovat koho