Hlavní obsah

názor

Podstatné jméno, rod mužský

  • (mínění) opinion, (point of) view(přesvědčení) belief, convictionpodle mého názoruin my opinionJaký máš na to názor?What is your opinion of that?Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...změnit názorchange one's mind/opinion

Vyskytuje se v

různit se: Opinions differ.Názory se různí.

všeobecně: popularly held beliefvšeobecně rozšířený názor

výměna: exchange of views/opinionsvýměna názorů

dle: in my opinion ...dle mého názoru ...

klonit se: tend/be inclined to think that ...klonit se k názoru, že

opačný: I am of the opposite opinion.Jsem opačného názoru.

osobní: my personal opinionmůj osobní názor

panovat: There is a widespread belief that ...Panuje obecný názor, že ...

přiklánět se: tend/be inclined to think that ...přiklánět se k názoru, že ...

přimět: What made you change your mind?Co tě přimělo změnit názor?

rozcházet se: Our opinions diverge.Naše názory se rozcházejí.

sdílet: share sb's opinionsdílet čí názor

stejný: have the same opinionmít stejný názor

uvítat: We would welcome your views.Uvítali bychom vaše názory.

věc: It's a matter of opinion.To je věc názoru.

zastávat: I hold the view/advocate that ...Zastávám názor, že ...

změnit: I('ve) changed my mind.Změnil jsem názor.

vyměnit: exchange views on sthvyměnit si názory na co

bandy: bandy words with sbdohadovat se, mít výměnu názorů s kým

change: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

compare: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

differ: opinions differnázory se různí

expert: expert('s) opinionnázor odborníka, expertiza, znalecký posudek

hold: hold opinionsmít (vlastní) názor

mood: popular moodvšeobecný názor

opinion: second opinionnázor (někoho) druhého pro porovnání

pot: melting pottavicí kotlík, přen. místo mísení a střetávání kultur, názorů ap.

second thought: have second thoughts about sthzačínat mít pochybnosti o čem, (z)měnit názor na co své učiněné rozhodnutí

share: share sb's opinionsdílet čí názor, souhlasit s kým

speak: speak one's mindříci svůj názor, mluvit upřímně

survey: (public) opinion surveyprůzkum (veřejného) mínění, zjišťování názorů

verdict: public verdictveřejné mínění, názor veřejnosti

way: way of thinkingnázory, způsob myšlení

widely: Our opinions differ widely.Naše názory se výrazně liší.

apart: Their views are miles apart.Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

mind: I've changed my mind.Změnil jsem názor., Rozmyslel jsem si to.

think: think better of sthrozmyslet si to, změnit názor

názor: change one's mind/opinionzměnit názor