Hlavní obsah

přesvědčení

Vyskytuje se v

přesvědčený: být přesvědčený, že ...be sure/persuaded/confident that ...

přesvědčit: Přesvědčil jste mě.You have convinced me.

make: ujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše abymake sure

reason: přesvědčit koho, aby udělal co/nedělal coreason sb into sth/out of sth

satisfy: přesvědčit se, ubezpečit sesatisfy osf

get: Přesvědčila ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

have: Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.I had him call her.

přesvědčení: náb. náboženské přesvědčeníreligious belief