Hlavní obsah

získání

Vyskytuje se v

získat: získat sinaklonit si koho win* sb over, win* sb's favour/heart/affections

bod: získat dva body hráč ap.score two points

fond: získat fondy na coraise funds for sth

kontrola: získat kontrolu nad územímgain control over the territory

návyk: získat/vypěstovat si návykdevelop/form a habit

pověst: získat si pověstwin a reputation

prostředek: získat prostředky na coraise funds for sth

přístup: získat přístup kamgain access/admission (in)to sth

přízeň: získat si přízeň kohogain favour with sb/sth, gain sb's favour, náklonnost, oblibu endear osf to sb, get into sb's good graces

výhoda: získat výhodu nad kýmgain an advantage over sb, mít navrch get the upper hand

náklonnost: získat čí náklonnostwin favour with sb, citovou win sb's affection

podvod: získat co podvodemobtain sth by fraud

podvodně: podvodně získat coobtain sth by fraud

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship

uznání: získat uznání za cowin recognition, get the credit for sth

zpět: získat co zpětretrieve, regain, reclaim sth

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

capital: získat kapitálraise capital

carry: získat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbáchAmE carry the state/area

credit: získat chválu za coget the credit for sth

entitled: získat nárok na co právníbecome entitled to sth

entrance: proniknout, dostat se, získat přístup kamgain entrance to sth

entry: získat přístup kamgain entry to sth

equilibrium: uklidnit se, získat vyrovnanost duševní, dostat se do pohodyrestore one's equilibrium

favour: získat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si kohofind/win favour with sb/sth

gain: získat kontrolu nad čím, ovládnout cogain control over sth

gather: získat důkazy proti komupráv. gather evidence against sb

grab: získat čí pozornostgrab sb's attention

habit: získat špatné návykyfall into bad habits

high ground: získat výhodu/převahutake/gain the high ground

knack: získat cvik v čem, proniknout do čehoget the knack of sth

poise: získat zpět svou rovnováhu, znovu se uklidnitrecover one's poise

predominant: začít převládat, získat převahubecome predominant

reputation: získat si pověst jakouearn a reputation of sth

tenure: získat definitivuget tenure

work up: vyhladovět, získat apetyt cvičením ap.work up an appetite

acclaim: získat chválu kritikůwin critical acclaim

championship: Získá mistrovský titul?Will he take the championship?

fail: Nepodařilo se mu získat poslední gem.He failed to win the last game.

fund: získat prostředky na coraise funds for sth

get: Získali jsme dva odlišné výsledky.We got two different results.

most: Získal nejvíc hlasů.He won the most votes.

take: Získal zlato.He took gold.

which: Získali jsme 50 000, což je dobré.We have raised 50 000, which is good.

buy: získat čas oddálit záležitostbuy (some) time

onside: získat koho na svou stranubring sb onside