Hlavní obsah

pověst

Vyskytuje se v

poškodit: damage sb's reputationpoškodit čí pověst

špatný: bad reputationšpatná pověst

injury: injury to sb's reputationpoškození čí pověsti

reputation: live up to one's reputationdostát své pověsti

renowned: internationally renowned expertsodborníci s mezinárodní pověstí

pověst: good reputationdobrá pověst