Hlavní obsah

dosažení

Vyskytuje se v

částka: dosáhnout/dosahovat částky kolikamount to sth, celkem total sth

dosáhnout: dosáhnout plnoletosticome of age

shoda: dojít ke shodě, dosáhnout shodyreach an agreement

zletilost: dosáhnout zletilosticome of age, attain one's majority

cíl: dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

dosáhnout: dosáhnout dohodyreach agreement, hovor. clinch a deal

úsilí: dosáhnout čeho s co nejmenším úsilímachieve sth with minimum effort

vítězství: dosáhnout vítězstvíachieve victory

accomplish: accomplish one's goaldosáhnout (svého) cíle

all-time: hit all-time high/lowdosáhnout historického maxima/minima index ap.

concentrate: concentrate one's effort (up)on sthsoustředit své úsilí k dosažení čeho

fever pitch: reach fever pitch(vy)vrcholit, dosáhnout vrcholu aktivita, emoce ap.

high: high achievementdosažení výborných výsledků

maturity: reach maturitydojít ke/dosáhnout splatnosti

peace: make peacenastolit mír, dosáhnout míru

pursuit: in pursuit of sthve snaze dosáhnout/docílit čeho, v honbě za čím

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

short: come short of sthnedosáhnout čeho, zaostat za čím odhadem ap.

short: fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovně

touch: touch bottomdosáhnout na dno nohama v bazénu i přeneseně trh ap.

goal: achieve one's goaldosáhnout svého cíle

step: take steps towards ...podniknout kroky k dosažení ...

victory: claim a victorydosáhnout vítězství, zvítězit

come: come of agedosáhnout plnoletosti