Hlavní obsah

dosažený

Vyskytuje se v

částka: dosáhnout/dosahovat částky kolikamount to sth, celkem total sth

zletilost: dosáhnout zletilosticome of age, attain one's majority

cíl: dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

úsilí: dosáhnout čeho s co nejmenším úsilímachieve sth with minimum effort

vítězství: dosáhnout vítězstvíachieve victory

accomplish: dosáhnout (svého) cíleaccomplish one's goal

all-time: dosáhnout historického maxima index ap.hit all-time high

fever pitch: (vy)vrcholit, dosáhnout vrcholureach fever pitch

maturity: dojít ke/dosáhnout splatnostireach maturity

peace: nastolit mír, dosáhnout mírumake peace

pursuit: ve snaze dosáhnout/docílit čeho, v honbě za čímin pursuit of sth

rock bottom: dosáhnout samého dnareach/hit rock bottom

short: nedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovněfall short of sth

touch: dosáhnout na dno nohama v bazénu i přeneseně trh ap.touch bottom

goal: dosáhnout svého cíleachieve one's goal

victory: dosáhnout vítězství, zvítězitclaim a victory

come: dosáhnout plnoletosticome of age

dosáhnout: dosáhnout plnoletosticome of age