Hlavní obsah

přízeň

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (obliba) favourAmE favor(shovívavost) gracebýt v čí příznibe in sb's good graceszískat si přízeň kohogain favour with sb/sth, gain sb's favour, (náklonnost, oblibu) endear osf to sb, get into sb's good graces
  2. hovor.(příbuzenstvo) relativeshovor.(člověk) relation, kinbýt přízeň s kýmbe sb's relative/kin

Vyskytuje se v

ucházet se: court the favour of sb, dvořit se též court, woo sbucházet se o čí přízeň

vetřít se: ingratiate osf with sb, insinuate osf into sb's favour, creep into sb's favourvetřít se do čí přízně

vlichotit se: insinuate osf into sb's favourvlichotit se do čí přízně

vloudit se: He insinuated himself into her favour.Vloudil se do její přízně.

favour: find/win favour with sb/sthzískat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si koho

přízeň: be in sb's good gracesbýt v čí přízni