Hlavní obsah

gain [geɪn]

Sloveso

  1. sth získat, nabýt co schopnost ap.gain control over sthzískat kontrolu nad čím, ovládnout co
  2. nabrat rychlost, na váze ap.gain weightpřibrat
  3. be gaining (time) předcházet se, předbíhat se hodiny ap.The clock must be gaining (time).Ty hodiny se určitě předbíhají.

Vyskytuje se v

gain: předcházet se, předbíhat se hodiny ap.be gaining (time)

acceptance: stát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.gain acceptance

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

entrance: proniknout, dostat se, získat přístup kamgain entrance to sth

entry: získat přístup kamgain entry to sth

fraudulent: podvodně nabyté ziskyfraudulent gains

high ground: získat výhodu/převahutake/gain the high ground

insight: proniknout do čeho, porozumět čemu, pochopit co problémugain (an) insight into sth

mastery: ovládnout cogain/obtain mastery over sth

weight: přírůstek na vázeweight gain

strength: nabírat na síle, sílitgain strength

momentum: nabírat na obrátkách/síle, dostávat spád, rozjíždět segain/gather momentum

kontrola: získat kontrolu nad územímgain control over the territory

nabrat: nabrat na vázeput on/gain weight

přijmout: být přijat na univerzitube admitted to university, gain entrance to university

přístup: získat přístup kamgain access/admission (in)to sth

přízeň: získat si přízeň kohogain favour with sb/sth, gain sb's favour, náklonnost, oblibu endear osf to sb, get into sb's good graces

spád: dostat spád nabírat obrátkygather/gain momentum, pick up speed

stáhnout: stáhnout čí náskoksnížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sb

výhoda: získat výhodu nad kýmgain an advantage over sb, mít navrch get the upper hand

zisk: mít zisk z čehoprofit, gain from sth

získat: získat souhlasgain approval

obliba: získávat oblibu u kohogain (in) popularity among/with sb

obrátka: Proces začíná nabírat na obrátkách/obrátky.The process is gaining momentum.

přírůstek: přírůstek na vázeweight gain

špinavý: špinavý ziskfilthy lucre, ill-gotten gains

zkušenost: získávat zkušenostigain experience

bez, beze: bez práce nejsou koláčeno pain no gain

práce: Bez práce nejsou koláče.No pain, no gain., No gain without pain.

risk: Risk je zisk.Nothing ventured, nothing gained.

zelenit se: Komu se nelení, tomu se zelení.No pain, no gain.