Hlavní obsah

přízeň

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (obliba) favourAmE favor(shovívavost) gracebýt v čí příznibe in sb's good graceszískat si přízeň kohogain favour with sb/sth, gain sb's favour, (náklonnost, oblibu) endear osf to sb, get into sb's good graces
  2. hovor.(příbuzenstvo) relativeshovor.(člověk) relation, kinbýt přízeň s kýmbe sb's relative/kin

Vyskytuje se v

ucházet se: ucházet se o čí přízeňcourt the favour of sb, dvořit se též court sb

vetřít se: vetřít se do čí přízněingratiate osf with sb, insinuate osf into sb's favour, creep into sb's favour

vlichotit se: vlichotit se do čí přízněinsinuate osf into sb's favour

vloudit se: Vloudil se do její přízně.He insinuated himself into her favour.

favour: be in favour with sbbýt v přízni u koho

favour: enjoy the favour of sbtěšit se čí přízni

favour: find/win favour with sb/sthzískat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si koho

favour: show favour to sb(zjevně) nadržovat komu, projevovat přízeň komu