Hlavní obsah

steal [stiːl]

Slovesopt stole, pp stolen

  1. sth from sb (u)krást, odcizit komu co
  2. swh kniž. (v)plížit se, (v)krást se kamsteal a glance at sb/sthnenápadně se podívat na koho/co
  3. steal sb's girl(friend)přebrat komu přítelkyni

Vyskytuje se v

thunder: předběhnout koho udělat dřív a získat tak slávu, vypálit komu rybník předběhnout v něčem pozoruhodnémsteal sb's thunder

have: Ukradli nám peníze.We had our money stolen.

much: Co bylo ukradeno? – Nic moc.What was stolen? – Nothing much.

shalt: Nepokradeš./Nezabiješ.Thou shalt not steal/kill.

kradmo: kradmo pohlédnout na koho/cosquint, steal a glance, sneak a look at sb/sth

někdo: Někdo to ukradl.It has been stolen.

odcizit: Odcizili mi peněženku.They took/stole my purse.

podařit se: Nepodařilo se mu to ukrást.He didn't succeed in stealing it.

ukrást: Ukradli mu hodinky.They stole his watch., oloupili ho He was robbed of his watch.

rybník: vypálit komu rybníksteal a march on sb

vypálit: vypálit komu rybník zrealizovat dříve něčí plánsteal a march on sb, spike sb's guns, queer sb's pitch

steal: nenápadně se podívat na koho/costeal a glance at sb/sth