Hlavní obsah

thunder [ˈθʌndə]

Fráze

  1. steal sb's thunder předběhnout koho udělat dřív a získat tak slávu, vypálit komu rybník předběhnout v něčem pozoruhodném

Vyskytuje se v

thunder: steal sb's thunderpředběhnout koho udělat dřív a získat tak slávu, vypálit komu rybník předběhnout v něčem pozoruhodném

clap: clap of thunderzahřmění, prásknutí hromu

crack: crack of thunderzahřmění, zarachocení hromu

peal: peal of thunderburácení hromu, (za)hřmění

face: have a face like thundervypadat velmi naštvaně

look: look like thundervypadat naštvaně, pouštět hromy blesky být rozzuřený

dusot: hoofbeats, thunder of hoovesdusot kopyt

hřmět, hřmít: It is thundering., There's thunder.Hřmí.

hrom: have a face like thunder, be foaming at the mouthpouštět hromy blesky vypadat rozzlobeně