Hlavní obsah

stolen [ˈstəʊlən]

Související hesla

pp of steal

Vyskytuje se v

thunder: steal sb's thunderpředběhnout koho udělat dřív a získat tak slávu, vypálit komu rybník předběhnout v něčem pozoruhodném

steal: steal a glance at sb/sthkradmo se podívat na koho/co

steal: steal sb's girl(friend)přebrat komu přítelkyni

have: We had our money stolen.Ukradli nám peníze.

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.

shalt: Thou shalt not steal/kill.Nepokradeš./Nezabiješ.

kradmo: kradmo pohlédnout na koho/cosquint, steal a glance, sneak a look at sb/sth

někdo: Někdo to ukradl.It has been stolen.

odcizit: Odcizili mi peněženku.They took/stole my purse.

podařit se: Nepodařilo se mu to ukrást.He didn't succeed in stealing it.

ukrást: Ukradli mu hodinky.They stole his watch., oloupili ho He was robbed of his watch.

rybník: vypálit komu rybníksteal a march on sb

vypálit: vypálit komu rybník zrealizovat dříve něčí plánsteal a march on sb, spike sb's guns, queer sb's pitch