Hlavní obsah

steal [stiːl]

Slovesopt stole, pp stolen

  1. sth from sb (u)krást, odcizit komu co
  2. swh kniž. (v)plížit se, (v)krást se kamsteal a glance at sb/sthnenápadně se podívat na koho/co
  3. steal sb's girl(friend)přebrat komu přítelkyni

Vyskytuje se v

thunder: steal sb's thunderpředběhnout koho udělat dřív a získat tak slávu, vypálit komu rybník předběhnout v něčem pozoruhodném

have: We had our money stolen.Ukradli nám peníze.

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.

shalt: Thou shalt not steal/kill.Nepokradeš./Nezabiješ.

kradmo: squint, steal a glance, sneak a look at sb/sthkradmo pohlédnout na koho/co

někdo: It has been stolen.Někdo to ukradl.

odcizit: They took/stole my purse.Odcizili mi peněženku.

podařit se: He didn't succeed in stealing it.Nepodařilo se mu to ukrást.

ukrást: They stole his watch., oloupili ho He was robbed of his watch.Ukradli mu hodinky.

rybník: steal a march on sbvypálit komu rybník

vypálit: steal a march on sb, spike sb's guns, queer sb's pitchvypálit komu rybník zrealizovat dříve něčí plán

steal: steal a glance at sb/sthnenápadně se podívat na koho/co