Hlavní obsah

ukrást, ukradnout

Dokonavé sloveso

  • co komu steal sth from sb(oloupit) rob sb of sth(odcizit) form. purloin sthUkradli mu hodinky.They stole his watch., (oloupili ho) He was robbed of his watch.

Vyskytuje se v

někdo: Někdo to ukradl.It has been stolen.

podařit se: Nepodařilo se mu to ukrást.He didn't succeed in stealing it.

have: We had our money stolen.Ukradli nám peníze.

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.