Hlavní obsah

získávat

Vyskytuje se v

obliba: získávat oblibu u kohogain (in) popularity among/with sb

obživa: získávat obživu jakearn one's living (by) doing sth

zkušenost: získávat zkušenostigain experience

reader: gather new readerszískávat nové čtenáře