Hlavní obsah

čerpat

Nedokonavé sloveso

  1. (pumpovat ap.) co draw, pump sth
  2. (získávat) co z čeho draw, gainform. derive sth from sthčerpat dovolenoutake a BrE holiday/AmE vacation

Vyskytuje se v

inspiration: draw inspiration frominspirovat se čím, čerpat inspiraci z čeho