Hlavní obsah

draft [drɑːft]

Vyskytuje se v

draught: dáma stolní hradraughts

beast: tažné zvířebeast of draught

beer: točené/čepované pivodraught/draft beer

dodger: odpírač vojenské službyhl. AmE draft dodger

draft: překlad nanečistodraft translation

rough: nakreslit hrubý náčrtek čehomake a rough draft of sth

čepovaný: čepované pivodraught beer, AmE draft beer

nanečisto: napsat nanečistodraft sth, make a draft of sth

návrh: návrh usnesenídraft resolution

pivo: čepované/točené pivodraught/AmE draft beer, beer on tap

povolávací: voj. povolávací rozkazcall-up papers, BrE draft notice

předběžný: předběžný návrhdraft proposal

předloha: předloha zákona(draft) bill

rýsovací: rýsovací prknodrawing/drafting board

táhnout: Táhne. průvanThere is a draught.

tažný: tažné zvíředraught/AmE draft animal

těsnění: obvodové těsnění oken ap.(weather) stripping, proti průfuku draught stripping

točený: točené pivodraught beer, AmE draft beer

výčepní: výčepní pultdraft/tap bar

povolat: Byl povolán do armády.He was drafted into the army.

bill: návrh zákona(draft) bill