Hlavní obsah

equation [ɪˈkweɪʒən or -ʃən]

Vyskytuje se v

degree: mat. equation of the second degreerovnice druhého stupně

differential: differential equationdiferenciální rovnice

exponential: exponential equationexponenciální rovnice

order: equation of the first orderrovnice prvního řádu

kvadratický: quadratic equationmat. kvadratická rovnice

rovnice: root/solution of an equationmat. kořen/řešení rovnice

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu