Hlavní obsah

equation [ɪˈkweɪʒən or -ʃən]

Vyskytuje se v

degree: mat. equation of the second degreerovnice druhého stupně

differential: differential equationdiferenciální rovnice

exponential: exponential equationexponenciální rovnice

order: equation of the first orderrovnice prvního řádu

kvadratický: mat. kvadratická rovnicequadratic equation

rovnice: mat. kořen/řešení rovniceroot/solution of an equation

rovnice: vyřešit rovnicisolve an equation