Hlavní obsah

ill [ɪl]

Přídavné jménoworse, worst

  1. nemocnýHe is ill with measles.Má spalničky.terminally illsmrtelně nemocný
  2. form.špatný, škodlivý, neblahýill omenšpatné znameníill fortunesmůla

Vyskytuje se v

ill: nemocní (lidé)the ill

matter: ještě zhoršit situacimake matters worse

worse: jít od deseti k pěti ještě více se zhoršitgo from bad to worse

worst: to nejhorší co se mohlo státthe worst

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

behaved: nevychovanýill-behaved

bode: nevěstit nic dobréhobode ill

dangerously: být vážně nemocnýbe dangerously ill

disposed: nepříznivě nakloněný čemuill-disposed to sth

educated: nevzdělanýill-educated

expect: počítat s nejhoršímexpect the worst

fall: onemocnětfall ill

fortune: smůla, neštěstíill fortune

get: zhoršovat se situace ap.get worse

gravely: těžce nemocnýgravely ill

health: špatný zdravotní stavill health

ill will: nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášťbear sb ill will

make: zlepšit/zhoršit comake sth better/worse

off: být na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.be well/badly/better/worse off

scenario: v nejhorším případě, přinejhoršímin the worst-case scenario

take: urazit setake ill

treatment: špatné zacházeníill-treatment

wear: obnošený, opotřebovaný, hovor. jetý, přen. zhuntovaný, zřízenýthe worse for wear

wish: nepřát komu (nic dobrého)wish sb ill

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

much: Je to mnohem lepší/horší.It is much better/worse.

bad: od desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.from bad to worse

hůř: čím dál hůřeworse and worse

nakládání: špatné nakládání s čím/kýmill-treatment of sth, maltreatment of sb

neduh: přen. neduhy čehomaladies, ills of sth

nemocný: vážně/smrtelně/nevyléčitelně nemocnýseriously/terminally/incurably ill

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

odnést: odnést (si) toget the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the can

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

špatný: mít špatnou náladube in a bad mood/temper, be in ill/bad humour

veřejný: veřejný dům nevěstinecbrothel, bordello, euf. house of ill repute

vykřičený: vykřičený důmhouse of ill fame, brothel, zast. bawdy house

zášť: chovat ke komu zášťbear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sb

zdraví: dobré/pevné/chatrné/chabé zdravígood/sound/frail/ill health

znamení: dobré/špatné znamenígood/ill omen, good/bad sign

dostat: Dostal chřipku.He fell ill with flu.

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

onemocnět: Vážně onemocněl.He became seriously ill.

špatně: špatně zacházet s kýmmistreat, ill-treat, maltreat sb

špinavý: špinavý ziskfilthy lucre, ill-gotten gains

těžce: těžce nemocnýseriously ill

totiž: Nepřijde, je totiž nemocný.He isn't coming because he is ill.

vážně: vážně nemocnýseriously ill

zadat: ...si v ničem nezadá s ......is not any worse than, ...compares favourably with...

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

deset: od deseti k pěti horšit sefrom bad to worse

k, ke, ku: od desíti k pětifrom bad to worse

levačka: hovor. být na levačku nestát za nicgo from bad to worse

pět: Jde to od desíti k pěti.It goes from bad to worse.

bark: kdo hovor. není tak zlý, jak vypadásb's bark is worse than his bite