Hlavní obsah

deliver [dɪˈlɪvə]

Sloveso

  1. sth swh doručit co kam, dodat do domu ap., roznášet noviny ap.Goods will be delivered to ...Zboží bude doručeno ...
  2. sth dostát čemu závazku, dodržet, splnit co slibdeliver on one's promisesplnit svůj slib
  3. form.předat, svěřit, odevzdat do péče ap.
  4. pronést, přednést řeč ap., veřejně přednést
  5. (od)rodit porodník ap., pomáhat při porodu
  6. (po)rodit dítě
  7. form.zasadit, uštědřit, dát ránu
  8. sb from sth zast. spasit, oprostit koho od čeho od bolesti ap.náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého
  9. dávat, podat výkon ap.

Vyskytuje se v

deliver up: deliver sth uppodat svědectví, předat, doručit co podle nařízení ap.

goods: deliver/come up with the goodssplnit očekávání, udělat, co se očekávalo

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

lecture: give/deliver a lecturemít/dávat přednášku

verdict: deliver/give/return/bring in a verdictvynést výrok

projev: mít projevmake/deliver a speech

pronést: pronést řeč/proslov ke komugive/make/deliver a speech to sb, address sb

proslov: pronést/mít proslovgive/deliver a speech/an address

splnit: splnit (svůj) slibkeep/deliver on one's promise

vynést: práv. vynést rozsudekdeliver/return/bring in/pronounce a verdict

zbavit: náb. ... zbav nás od zlého... deliver us from evil

naplnit: naplnit očekávánílive up to expectations, hovor. deliver the goods