Hlavní obsah

lecture [ˈlektʃə]

Podstatné jméno

  1. on sth přednáška o čem univerzitní ap.lecture series on ...cyklus přednášek o ...lecture tourpřednáškové turnélecture hallaula, posluchárna, přednášková síňlecture roomposluchárna, učebnagive/deliver a lecturemít/dávat přednášku
  2. kázání, kárání, napomínání

Vyskytuje se v

kázání: give sb a lecturehovor. dát komu kázání

sál: lecture theatrepřednáškový sál

síň: concert/lecture hallkoncertní/přednášková síň

chodit: I don't attend the lectures.Nechodím na přednášky.

přednáška: public lecturepřednáška pro veřejnost

lecture: lecture series on ...cyklus přednášek o ...