Hlavní obsah

fully [ˈfʊlɪ]

Vyskytuje se v

blast: na plné pecky, na plno, na maximální výkon hrát ap.on full blast

book: být plný/(plně) obsazený hotel ap.be fully booked/booked solid/booked up

brim: být plný až po okraj nádoba ap.full to the brim

circle: vrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývojcome/turn full circle

flow: v plném proudu, rozjetý činnostin full flow

full: úplně, plně, zcela podat zprávu ap.in full

full-time: konec zápasufull time

hand: mít plné ruce práce s čímhave one's hands full with sth

steam: plnou parou vpřed, na plno kupředu, na plný plyn vyvíjet se ap.full steam ahead

strength: v plné síle s plným stavem vojska ap., v plném počtu tým ap.at full strength

stretch: co nejvíce nataženou rukouat full stretch

swing: v plném proudu, v choduin full swing

throttle: na plný plyn jet, žít ap.at full throttle

tilt: plnou rychlostí, naplno(at) full tilt

beard: plnovousfull beard

board: plná penzefull board

-breasted: s plnými ňadry ženafull-breasted

career: v plné rychlosti, v plném prouduin full career

charged: plně nabitý baterie ap.fully charged

detail: se všemi podrobnosti, zcela dopodrobna, velmi podrobněin full detail(s)

employment: (pracovat na) plný/částečný úvazek(be in) full/part-time employment

equipped: plně vybavenýfully-equipped

extent: podle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákonato the fullest extent of the law

faculty: plně schopný ovládající všechny smyslyin full possession of one's faculties

fig: vyfiknutý, v plné parádě oblečenýin full fig

full dress: slavnostní uniformafull dress uniform

full-length: ležet natažený/jak dlouhý tak širokýlie full-length

full-size: plnohodnotná rezerva pneumatikamotor. full-size spare tyre/AmE tire

justification: zarovnání do bloku, plné zarovnánífull justification

licence: plnohodnotný řidičský průkaz po složení zkoušekfull (driving) licence

moon: úplněkfull-of-the-moon, full moon

page: celostránkový reklamafull-page

possession: zcela při smyslech, při plném vědomíin (full) possession of one's faculties

praise: nešetřit chválou na kohobe full of praise for sb

proportion: ve skutečné velikostat full proportion

refund: vrácení celé částkyfull refund, refund in full

sail: s napnutými plachtamiin (full) sail

sister: vlastní sestrafull sister

sprung: plně odpružený, celoodpruženýfully sprung

stacked: i přen. nabitý čím, plný čeho, zaplněný, nacpaný, zaplněný, zaskládaný, zavalený čím, zaskládaný čímstacked full of sth

term: porod v (řádném) termínubirth at (full) term

threaded: celozávitový šroub ap.fully threaded

truckload: dokládka/celovozová přepravaless-than/full truckload shipping

backing: mít plnou podporu koho/čehohave the full backing of sb/sth

fully: Celých 30% chudých lidí ...Fully 30% of the poor ...

celý: celé jméno úplnéfull name

denní: denní (řádné) studiumfull-time study

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

na: na plný plynat full throttle

penze: plná penze hotelová ap.full board, AmE American plan

plně: plně vybavenýfully-equipped

plný: plné jízdnéfull fare

plyn: na plný plyni přen. at full throttle

podrobnost: do (všech) podrobností vysvětlit ap.in (full) detail

polní: plná polnífull kit/combat gear

proud: být v plném proudube in full swing/flow/flood

rozsah: v plném rozsahufully, in its entirety

rychlost: velkou/plnou rychlostíat high/full speed

šetřit: nešetřit chválou na koho/cobe full of praise for sb

těžkooděnec: policejní těžkooděncipolice in riot/full gear

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sb

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

vědomí: být (plně) při vědomíbe (fully) conscious

vlastní: vlastní bratřifull/blood brothers

výčitka: mít výčitky (svědomí)be full of remorse, feel pangs of conscience

vyhledávání: výp. fulltextové vyhledávánífull text search

vyprodaný: div. vyprodaný sálfull house

zbroj: v plné zbrojiin full armour

zbytek: beze zbytkucompletely, fully

životní: v životní velikostilife-size(d), full-size(d)

energie: plný energiefull of energy

hýřit: hýřit všemi barvamibe full of colours, be of every colour of the rainbow

naplno: jet naplno výroba ap.operate at full capacity

plno: Hotely mají plno.The hotels are full up.

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

tučný: tučný sýrrich cheese, full/high-fat cheese

úplněk: za úplňkuat (the) full moon

úplný: úplná verzefull version

ústup: být (zcela) na ústupu armádabe in (full) retreat

výše: celková výšethe total (amount), rozsah full extent

vyvinutý: plně vyvinutýfully developed

zpola: jen zpola plnýonly half-full

obrátka: na plné obrátky rozjetý hl. přen.in full swing, in top gear

praskat: praskat ve švech místnost ap.be bursting at the seams, be full to bursting

roupy: mít roupy chvíli neposeděthovor. have ants in one's pants, mít moc energie be full of beans, be skittish

bean: plný energie, v nejlepší náladě, rozpustilýfull of beans