Hlavní obsah

complete [kəmˈpliːt]

Vyskytuje se v

confidence: mít (ú)plnou důvěru v koho/cohave complete/every confidence in sb/sth

disposal: dát co komu (plně) dispoziciput sth at sb's (complete) disposal

fog: být (naprosto) zmatenbe in a (complete) fog

dotazník: vyplnit dotazníkfill in/complete a questionnaire

obraz: krevní obraz(complete) blood count

sebraný: sebrané spisycomplete works

formulář: vyplnit formulářfill out/BrE též fill in/complete a form

spis: sebrané spisy kohocomplete/collected works of sb

úplný: úplný opakthe very/complete opposite

úžas: k mému úžasuto my (complete) astonishment

vyluštit: vyluštit křížovkusolve/complete/do a crossword (puzzle)

complete: naprosto cizí člověkcomplete stranger