Hlavní obsah

reluctant [rɪˈlʌktənt]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

reluctant: He was reluctant to help.Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.