Hlavní obsah

reluctance [rɪˈlʌktəns]

Podstatné jméno

  1. to do sth neochota, nechuť, zdráhání (se) udělat co
  2. fyz.reluktance

Vyskytuje se v

with: He agreed with reluctance.Souhlasil zdráhavě.

odpor: reluctancefyz. magnetický odpor