Hlavní obsah

heaven [ˈhevən]

Citoslovce

Vyskytuje se v

cope: cope of heavennebeská klenba

nebe: be in heavenbýt v nebi

ráj: heaven on earth, earthly paradiseráj na zemi

heaven: the heavensnebe(sa), obloha