Hlavní obsah

sloveso

Podstatné jméno, rod střední

  • verb(ne)pravidelná slovesa(ir)regular verbsfrázové/pomocné/způsobové slovesophrasal/auxiliary/modal verb

Vyskytuje se v

frázový: phrasal verbsfrázová slovesa

pomocný: auxiliary verbling. pomocné sloveso

pravidelný: regular verbling. pravidelné sloveso

přechodný: transitive verbling. přechodné sloveso

způsobový: modal verbszpůsobová slovesa modální

lexical: lexical verbsvýznamová slovesa

reflexive: reflexive verbzvratné sloveso

passive: verb in the passivesloveso v trpném rodě

sloveso: (ir)regular verbs(ne)pravidelná slovesa