Hlavní obsah

pomocný

Přídavné jméno

  1. (pomáhající, podpůrný) auxiliary(poskytující pomoc) helping(škola, výuka ap.) remedialpomocná rukahelping handling. pomocné slovesoauxiliary verbpomocná školaBrE special school, remedial school
  2. (pracovník ap.) auxiliary, ancillary(kameraman ap.) assistantpomocný dělníkunskilled labourer

Vyskytuje se v

sloveso: phrasal/auxiliary/modal verbfrázové/pomocné/způsobové sloveso

ruka: give sb a helping handpodat komu pomocnou ruku

associate: ekon. associate directorpomocný ředitel s omezenou pravomocí

auxiliary: auxiliary labourpomocná pracovní síla

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

non-combatant: non-combatantspomocný vojenský personál

pomocný: helping handpomocná ruka