Hlavní obsah

speciální

Vyskytuje se v

relativity: general/special theory of relativityvšeobecná/speciální teorie relativity

remedial: remedial teacherdoučující učitel, speciální pedagog doučující děti s poruchami čtení, psaní ap.

remedial: remedial classspeciální třída pro děti vyžadující zvláštní péči

remedial: remedial educationspeciální vzdělávání, doučování

special: práv. special powerspeciální pravomoc

special needs: special needs kidsděti se speciálními potřebami