Hlavní obsah

visit [ˈvɪzɪt]

Vyskytuje se v

visit: be visited (up)on sbzasáhnout, postihnout co koho

courtesy: courtesy visitzdvořilostní návštěva

flying: flying visitkrátká návštěva

papal: papal visitnávštěva papeže

pay: pay a visit to sb, pay sb a visitnavštívit koho

repay: repay a visitopětovat návštěvu

team: home/visiting teamdomácí/hostující mužstvo

visiting: sport. visiting teamhostující tým, hosté

go: I am going to visit her.Navštívím ji.

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

untimely: untimely visitšpatně načasovaná návštěva

návštěva: pay sb a visit, go to see sbjít na návštěvu ke komu

návštěvnost: number of visitsnávštěvnost stránek internetových

přijet: come to visit sbpřijet na návštěvu ke komu

přijít: come to see sb, visit sbpřijít na návštěvu ke komu

obejít: I visited all my friends.Obešla jsem všechny kamarády.

soukromý: private visitsoukromá návštěva

určitě: Be sure to visit us.Určitě nás navštivte.

otočka: drop-in, politika ap. lightning visitnávštěva na otočku

return visit: make a return visit to sth/sbopět navštívit co, oplatit návštěvu komu