Hlavní obsah

visiting [ˈvɪzɪtɪŋ]

Přídavné jméno

  1. na návštěvě jsoucíhostujícísport. visiting teamhostující tým, hosté
  2. návštěvnívisiting hoursnávštěvní hodiny

Vyskytuje se v

visit: be visited (up)on sbzasáhnout, postihnout co koho

courtesy: courtesy visitzdvořilostní návštěva

flying: flying visitkrátká návštěva

papal: papal visitnávštěva papeže

pay: pay a visit to sb, pay sb a visitnavštívit koho

repay: repay a visitopětovat návštěvu

return visit: make a return visit to sth/sbopět navštívit co, oplatit návštěvu komu

surprise: surprise visitnečekaná návštěva, hovor. přepadovka

team: home/visiting teamdomácí/hostující mužstvo

visit: be visiting sb/sthbýt na návštěvě kde, u koho

go: I am going to visit her.Navštívím ji.

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

untimely: untimely visitšpatně načasovaná návštěva

visit: pay sb a visitnavštívit koho

návštěva: jít na návštěvu ke komupay sb a visit, go to see sb

návštěva: být na návštěvě u kohobe visiting sb, be on a visit

návštěvnost: návštěvnost stránek internetovýchnumber of visits

přijet: přijet na návštěvu ke komucome to visit sb

přijít: přijít na návštěvu ke komucome to see sb, visit sb

obejít: Obešla jsem všechny kamarády.I visited all my friends.

soukromý: soukromá návštěvaprivate visit

určitě: Určitě nás navštivte.Be sure to visit us.