Hlavní obsah

come out

Sloveso

  1. vyjít, být publikován, objevit se v prodeji kniha, CD ap.
  2. vyjít najevo, vejít ve známost, ukázat se pravda ap.
  3. přihlásit se ke své homosexuální orientaci veřejněcome out on topbýt (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítěz
  4. skončit, dopadnout, vyjít z toho jakHe came out very badly.Dopadl velice špatně.
  5. come out for/against sth vystoupit na podporu čeho/proti čemuShe came out in favour of ...Vystoupila ve prospěch..., Vyjádřila se ve prospěch...
  6. come out on strike vstoupit do stávky, zahájit stávku
  7. vyjít, podařit se, vydařit se fotka ap.

Vyskytuje se v

closet: come out of the closetpřiznat se k homosexualitě

wash: come out in the washvyjít najevo, ukázat se pravda ap.

hiding: come out of hidingpřestat se skrývat

out: come outvyjít, být vydán kniha

out: come out on strike(vy)jít do stávky, začít stávkovat

strike: go on/come out on strikevstoupit do stávky, začít stávkovat

gun: They came out with guns blazing.Pustili se do toho hezky zostra. s vervou ap., sport. Doslova na soupeře vletěli.

najevo: vyjít najevocome out, transpire, come to light, emerge

naskočit: komu naskočila vyrážkasb broke/came out in a rash

uvést: být uvedenbe introduced, vyjít come out, na trh be launched

vyjít: vyjít najevo ukázat se, prozradit setranspire, come out, turn out

známost: vejít ve známostbecome known, najevo come out

jít: Z hrnce šla pára.Steam was coming out of the pot.

pára: Šla mu pára od pusy. zimou ap.Smoke was coming out of his mouth.

skrýš: vylézt ze skrýše, opustit skrýšcome out of hiding, break cover

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

vylézt: Sluníčko vylezlo (z mraků).The sun came out.

povrch: vyplout na povrch zpráva ap.surface, come out, be brought to light