Hlavní obsah

ozvat se

Dokonavé sloveso

  1. (vydat zvuk) sound(být slyšet) be heardkniž. resoundOzvaly se dva výstřely.Two gunshots were heard.
  2. (dát vědět) komu let sb know(jakkoli) let sb hear from one(telefonicky) give sb a ring(odpovědět) respond(citelně - vliv ap.) make itself feltozvat se na inzerátrespond to an advertisementOzvi se mi!Let me hear from you!Neozval se mi už týden.I haven't heard from him for a week.
  3. (nesouhlasit) speak up, proti čemu protest, raise one's voice against sth

Vyskytuje se v

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědět

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

ozvat se: Two gunshots were heard.Ozvaly se dva výstřely.