Hlavní obsah

střední

Přídavné jméno

  1. (ležící ve středu) centralsport. střední útočníkcentre (forward)anat. střední uchomiddle ear
  2. (průměrný) medium, middle, meanbýt střední postavybe of medium buildstřední hodnotamean valueling. střední rodthe neuter (gender)(jsoucí) střední velikostimedium-sized, midsized, of medium size
  3. (prostřední, mezi protiklady) middle, intermediate, mediumlidé středního věkumiddle-aged peoplestřední třída obyvatelstvathe middle classkrize středního věkumidlife crisisstřední pokročilostintermediate levelstřední školasecondary/AmE high school

Vyskytuje se v

proud: middle-of-the-road pophud. střední proud

příčka: midlinestřední příčka trojúhelníku

škola: secondary/AmE high schoolstřední škola

úroveň: elementary/intermediate/advanced levelzačátečnická/střední/pokročilá úroveň

útočník: centre forward, v hokeji centerstřední útočník

váha: lightweight/middleweight/heavyweightsport. lehká/střední/těžká váha

věk: midlife crisispsych. krize středního věku

vlna: (ultra) short/medium/long wave(velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové

vzdělání: primary/secondary/university/higher educationzákladní/střední/vysokoškolské/vyšší vzdělání

zánět: inflammation of the middle ear, otitis mediazánět středního ucha

postava: be of medium buildbýt střední postavy

třída: ruling/middle/working classvládnoucí/střední/dělnická třída

vrstva: lower/middle/upper classnižší/střední/vyšší vrstva

cesta: the golden mean, middle coursezlatá střední cesta

zlatý: golden meanzlatá střední cesta

central: Central AmericaStřední Amerika

crisis: midlife crisiskrize středního věku

executive: executive carmanažerský vůz, auto vyšší (střední) třídy

gender: masculine/feminine/neuter gendermužský/ženský/střední rod

intermediate: intermediate levelstřední pokročilost

level: mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem

light: sport. light middleweightlehká střední váha

median: median valuemedián, střední hodnota uspořádané množiny

medium: medium wavestřední vlny rádiové frekvence

middle: ekon. middle managementstřední úroveň řízení

middle-of-the-road: hud. middle-of-the-road popstřední proud nenáročná populární hudba

neuter: the neuter (gender)střední rod, neutrum

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

senior: senior yearposlední rok střední školy

sized: medium-sizedstřední velikosti, středně velký

vocational: vocational school(střední) odborné učiliště, střední odborná škola

secondary school: at secondary schoolna střední škole

střední: centre (forward)sport. střední útočník