Hlavní obsah

reaches [ˈriːtʃɪz]

Podstatné jméno

  1. tok, úsek řekyupper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok
  2. oblasti, kouty, části hl. vzdálené
  3. of sth form. stupeňpřen. patra, úroveň čeho v hierarchii organizace

Vyskytuje se v

reach: sth dosáhnout na co rukou(can) reach

reach down: for sb hl. BrE podat shora, sundat dolů co komu z police ap.reach sth down

reach out: natáhnout ruku, natáhnout se po čemreach out (a hand)

arm: na dosah rukywithin arms reach

compromise: najít kompromis mezi čím a čímreach a compromise between sth and sth

fever pitch: (vy)vrcholit, dosáhnout vrcholureach fever pitch

fruition: uskutečnit se, splnit se, dojít naplněnícome to/reach fruition

maturity: dojít ke/dosáhnout splatnostireach maturity

reaches: horní/střední/dolní tokupper/middle/lower reaches

rock bottom: dosáhnout samého dnareach/hit rock bottom

upper: horní tok čehothe upper reaches of sth

cíl: dorazit k cílireach one's destination

dosah: (snadno) na dosahwithin (easy) reach

přirazit: přirazit ke břehureach the shore, přistát land, zastavit pull up

ruka: na dosah rukywithin arm's reach

shoda: dojít ke shoděreach an agreement

doběhnout: doběhnout do cíleget to/reach the finish

dosáhnout: dosáhnout dohodyreach agreement, hovor. clinch a deal

dospět: Dospěli jsme k dohodě.We reached an agreement.

dovršit: dovršit 18 letturn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18

mobil: Budu na mobilu.You can reach me on my cell (phone).

přijet: Přijeli jsme do Londýna v ...We arrived in/reached London at ...

sahat: Voda mu sahala až po ramena.Water was reaching to his shoulders.

zastihnout: Jak ji mohu zastihnout?How can I reach her?

ulička: dostat se do slepé uličky jednání ap.reach a deadlock/a stalemate/an impasse