Hlavní obsah

reaches [ˈriːtʃɪz]

Podstatné jméno

  1. tok, úsek řekyupper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok
  2. oblasti, kouty, části hl. vzdálené
  3. of sth form. stupeňpřen. patra, úroveň čeho v hierarchii organizace

Vyskytuje se v

reach: (can) reachsth dosáhnout na co rukou

reach down: reach sth downfor sb hl. BrE podat shora, sundat dolů co komu z police ap.

reach out: reach out (a hand)for sth natáhnout ruku, natáhnout se po čem

arm: within arms reachna dosah ruky

compromise: reach a compromise between sth and sthnajít kompromis mezi čím a čím

ear: reach sb's earsdonést se (až) ke komu zpráva ap.

fever pitch: reach fever pitch(vy)vrcholit, dosáhnout vrcholu aktivita, emoce ap.

fruition: come to/reach fruitionuskutečnit se, splnit se, dojít naplnění

maturity: reach maturitydojít ke/dosáhnout splatnosti

reach: within (easy) reachna dosah, (snadno) dosažitelný, lehce dostupný pozicí či cenou

reach: out of/beyond reachmimo dosah, nedosažitelný pozicí, cenou, výškou

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

upper: the upper reaches of sthhorní tok čeho

reach: I tried to reach you on the phone.Snažil jsem se ti dovolat.

cíl: dorazit k cílireach one's destination

dosah: (snadno) na dosahwithin (easy) reach

dosah: mimo dosahout of reach

přirazit: přirazit ke břehureach the shore, přistát land, zastavit pull up

ruka: na dosah rukywithin arm's reach

shoda: dojít ke shodě, dosáhnout shodyreach an agreement

doběhnout: doběhnout do cíleget to/reach the finish

dosáhnout: dosáhnout dohodyreach agreement, hovor. clinch a deal

dospět: Dospěli jsme k dohodě.We reached an agreement.

dovršit: dovršit 18 letturn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18

mobil: Budu na mobilu.You can reach me on my cell (phone).

přijet: Přijeli jsme do Londýna v ...We arrived in/reached London at ...

sahat: Voda mu sahala až po ramena.Water was reaching to his shoulders.

zastihnout: Jak ji mohu zastihnout?How can I reach her?

ulička: dostat se do slepé uličky jednání ap.reach a deadlock/a stalemate/an impasse