Hlavní obsah

vocational [vəʊˈkeɪʃənəl]

Přídavné jméno

  • pracovní školení ap., profesnívocational qualificationprofesní kvalifikacevocational school(střední) odborné učiliště, střední odborná školavocational preparationpříprava na (budoucí) povolání

Vyskytuje se v

výuční: výuční listapprenticeship certificate, vocational certificate