Hlavní obsah

vocationally [vəʊˈkeɪʃənəlɪ]

Vyskytuje se v

vocational: vocational qualificationprofesní kvalifikace

vocational: vocational school(střední) odborné učiliště, střední odborná škola

vocational: vocational preparationpříprava na (budoucí) povolání

výuční: výuční listapprenticeship certificate, vocational certificate