Hlavní obsah

pracovně

Příslovce

  • occupationally(co se práce týče) in terms of workJsem zde pracovně.I'm here on business.práv. pracovně právní vztahlabour-law relation

Vyskytuje se v

částečný: částečný pracovní úvazekpart-time job

den: pracovní/všední denworking day, weekday, AmE work day

doba: pracovní dobaworking hours/time

místo: volná (pracovní) místajob vacancies

nedostatek: nedostatek pracovních sillabour shortage

plášť: pracovní plášťsmock, BrE overall, AmE duster, až po kotníky dust coat

podmínka: pracovní/životní podmínkyworking/living conditions

postup: pracovní postupworking procedure, method of operation

povolení: pracovní povoleníwork(ing) permit

pracovně: práv. pracovně právní vztahlabour-law relation

pracovní: pracovní pomůckywork aids

pružný: pružná pracovní dobaflexible working hours

příjem: pracovní příjemearned income

příležitost: pracovní příležitostjob opportunity, volné místo vacancy, opening

řád: pracovní řádworking rules

sešit: pracovní sešit s předepsanými úlohamiworkbook

schůzka: obchodní/pracovní schůzkabusiness appointment

síla: pracovní sílalabour force, pracovník hand, worker, zaměstnanci personnel

smlouva: ekon. pracovní smlouvaemployment contract, contract of employment

uplatnit se: pracovně se uplatnitfind employment

volný: volná (pracovní) místajob vacancies, openings

zatížení: pracovní zatíženíworkload

dlouhý: delší pracovní dobalonger working hours

obsadit: obsadit volné (pracovní) místofill a vacancy

poměr: ukončit pracovní poměrterminate employment