Hlavní obsah

den

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (24 hodin) dayCo je dnes za den?What day is it today?dvakrát za dentwice a daykaždý denevery daypracovní/všední denworking day, weekday, AmE work dayŠtědrý denChristmas Eveden co denday in and day out, day after day
  2. (bílý den) day(time)dobrý den(ráno) good morning, (odpoledne) good afternoon, hovor. hellove dnein the daytime, by day, (za světla) by daylightve dne v nociday and night

Vyskytuje se v

after: pozítří, den po zítřkuthe day after tomorrow

alternate: každý druhý denon alternate days

armistice: Den příměří 11. listopad, konec 1. sv. válkyArmistice Day

atonement: Den smíření, Jom Kipur židovský sváteknáb. Day of Atonement

bummer: mít den blbechovor. have a bummer of a day

close: na konci dneat the close of the day

daily: každodenně, každý denon a daily basis

day: přestupný denleap/bissextile day

daytime: ve dne, za dne, během dnein the daytime

degree: den promoce, tech. denostupeň míra poklesu vnitřní teploty - náročnost budovy na vytápěnídegree day

delivery: (doba) doručení do 20 dníallow 20 days for delivery

expiration: den vypršení platnosti, AmE datum spotřeby zbožíexpiration date

floor: pánevní dnoanat. pelvic floor

heat: největší parno, nejteplejší část dnethe heat of the day

judgment: soudný denJudgment Day

long: po celý denthe whole day long

mail: den, kdy chodí poštamail-day

morrow: druhého dne, den na to, zítraon the morrow

notice: pořad dne, přehled projednávaných záležitostí parlamentunotice paper

ocean: oceánské dno, dno oceánuthe ocean floor

remembrance: výročí, památný denday of remembrance

repetitive: repetitivní DNAgenet. repetitive DNA

rock bottom: dosáhnout samého dnareach/hit rock bottom

second: každý druhý denevery second day

settlement: den plnění, zúčtovací denekon. settlement day

this: do dnes, do dnešního dneup to this day

touch: dosáhnout na dno nohama v bazénu i přeneseně trh ap.touch bottom

transcription: přepis genetické informace DNADNA transcription

valley: dno údolívalley floor

warning: upozornění několik dní dopředua few days' warning

weekday: ve všední dny, v týdnuon weekdays

and: dnem a nocíday and night

blend in: Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.This fish can perfectly blend in with the sea bottom.

couple: za pár dnůin a couple of days

daylight: za světla, ve dneby daylight

do: form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.How do you do?

entire: celý denthe entire day

feel: Ten den bylo mrazivě chladno.It felt wintry cold that day.