Hlavní obsah

than [ðæn unstressed ðən]

Předložka

  1. než kdo/co/jak srovnání ap.
  2. more/less than více/méně než co

Vyskytuje se v

better: už vědět, že co není správné(should) know better (than)

chew: ukousnout (si) příliš velké soustobite off more than one can chew

easy: to se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom takeasier said than done

less: ani ne tak co jako spíš(e)less sth than

more: více než, přes kolikmore than

nothing: lepší než nicbetter than nothing

other: nikdo jiný než kdo, nic jiného než co překvapivěnone/no other than

rather: spíše než při srovnávání dvou věcírather than

sooner: sotva (co), hned jak, jen(om) cono sooner ... than

than: více/méně než comore/less than

worse: neuškodilo by udělat coyou can do worse than do sth

late: nejpozději kdyno later than

truckload: dokládka/celovozová přepravaless-than/full truckload shipping

anything: víc než cokoli jinéhomore than anything else

could: Nemohlo mu být víc než 12.He couldn't have been more than 12.

do: Vydělává víc peněz než já.He makes more money than I do.

lucky: Měl větší štěstí než ostatní.He was luckier than the rest.

no: Není o nic vyšší než já.He's no taller than me.

old: o pět let starší nežfive years older than

those: Tamty vypadají lépe než tyto.Those look better than these.

say: Ono se to snadno řekne. ale horší je to udělatEasier said than done.

ani: ani nenot really, méně než less than, nijak moc not particularly

hned: hned jakas soon as, no sooner ... than

ihned: ihned jakas soon as, sotva no sooner ... than

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

nadživotní: socha v nadživotní velikostilarger-than-life/heroic statue

víc: víc než dostmore than enough

všechen, všechna, všechno: nade vše(chno) víc než cokolimore than anything else

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jindy: více než kdy jindymore than ever

lehký: Bude to lehčí než minule.It will be easier than last time.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

necelý: za necelý rokin less than a year

nejvíc: nejvíc pět tisícfive thousand at most, no more than five thousand

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

ono: Ono se to snadno řekne ...It is easier said than done ...

snadno: To se snadno řekne.Easier said than done.

spíš: Byl spíš naštvaný než smutný.He was more angry than sad.

vysoko: ještě výš(e) než coeven higher than sth

vysoký: být o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sth

vyšší: On je vyšší než já.He is taller than me.

zadat: ...si v ničem nezadá s ......is not any worse than, ...compares favourably with...

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) save than sorry.

táhnout: Ve dvou se to lépe táhne.Two is better than one.

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth

bark: kdo hovor. není tak zlý, jak vypadásb's bark is worse than his bite