Hlavní obsah

necelý

Vyskytuje se v

během: během celého čehothroughout sth, all through sth

celá: v celou (hodinu)at the top of the hour

celý: celé jméno úplnéfull name

celý: mat. celé číslowhole number, integer

celý: celou věčnostfor ages, for an eternity

noc: celou nocall night long, the whole night

nota: celá notasemibreve, AmE whole note

pepř: pepř celý nemletýpeppercorn(s)

po: po celý co obdobíthroughout sth

řada: celá řada čeho škála ap.a whole range of sth

svět: na/po celém světěall around/over the world

svět: celý světthe whole world

život: celý životall one's life, one's whole life (long)

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

celý: celý denthe whole day

celý: po celém světěworldwide, all around the world

léto: léta letoucí, po celá létafor years and years, for ages

nula: nula celá pět (desetin)zero point five

péct se: Celý den jsme se pekli na slunci.We sweltered all day in the sun.

po: po celém světěthroughout/all over/all around the world

rozmontovat: Celý stroj rozmontovali.They dismantled the whole machine.

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

třást se: Celý se třesu.I am shaking all over.

utratit: Utratil jsem za to celé jmění.I spent a fortune on it.

zavalit: Bahno zavalilo celou vesnici.Mud buried the entire village.

žhavý: Byl jsem celý žhavý udělat to.I was eager to do it.

život: na celý životfor life

být: To je celý on.That's just like him.

age: down (through) the agespo celé věky

best: at its bestv celé parádě v nejlepším možném stavu, formě ap.

best: the best part of sthvětšinu čeho, skoro celý co

clear: clear across the statepřes celý stát

coast: coast to coastod pobřeží k pobřeží, přes celý kontinent

fit: dressed fit to killvyparáděný, (parádně) oháknutý, celý nastrojený

fore: fore and aftna přídi a na zádi, po celé délce, vpředu i vzadu lodi, letadla

fullness: in its fullnessv celém rozsahu, bez výjimek

hand: loď. all handscelá posádka

lather: in a lather (of sweat)celý zpocený

long: all year longpo celý rok

long: the whole day longpo celý den

mud: covered in mud(celý) zablácený, zabahněný

quiver: be all in a quivercelý se třást

refund: full refund, refund in fullvrácení celé částky

rogues' gallery: rogues' gallery of sthcelá sbírka, přehlídka nežádoucích jevů

tingly: feel/be tinglybýt celý rozechvělý, mít mrazení vzrušením ap.

world: all over the worldpo celém světě

achy: I feel achy all over.Bolí mě celé tělo.

all: all weekcelý týden

around: I walked around the city.Prochodil jsem celé město.

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

cross: The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.

eager: He was eager to do it.Byl celý žhavý to udělat.

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

entire: the entire daycelý den

extend: The caves extend for miles.Jeskyně se táhnou celé míle.

fully: Fully 30% of the poor ...Celých 30% chudých lidí ...

hour: It is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.

keep: The room is in keeping with the whole house.Pokoj ladí s charakterem celého domu.

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

lockdown: The entire area is under lockdown.Celá oblast je uzavřená/pod uzávěrou.

much: They sent as much as 6 million for charity.Poslali celých 6 milionů charitě.

over: people from all over the worldlidé z celého světa

point: five point threepět celých tři

point: Five point seven.Pět celých sedm.

round: all round the worldpo celém světě, všude po světě

taken: I was quite taken with her.Byl jsem z ní celý pryč.

through: He kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.

throughout: throughout the worldpo celém světě

utterly: They were utterly defeated.Prohráli na celé čáře., Byli na hlavu poraženi.