Hlavní obsah

necelý

Vyskytuje se v

během: během celého čehothroughout sth, all through sth

celá: v celou (hodinu)at the top of the hour

noc: celou nocall night long, the whole night

nota: celá notasemibreve, AmE whole note

pepř: pepř celý nemletýpeppercorn(s)

po: po celý co obdobíthroughout sth

řada: celá řada čeho škála ap.a whole range of sth

svět: na/po celém světěall around/over the world

život: celý životall one's life, one's whole life (long)

léto: léta letoucí, po celá létafor years and years, for ages

necelý: za necelý rokin less than a year

nula: nula celá pět (desetin)zero point five

péct se: Celý den jsme se pekli na slunci.We sweltered all day in the sun.

rozmontovat: Celý stroj rozmontovali.They dismantled the whole machine.

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

třást se: Celý se třesu.I am shaking all over.

utratit: Utratil jsem celé jmění.I spent a fortune.

zavalit: Bahno zavalilo celou vesnici.Mud buried the entire village.

žhavý: Byl jsem celý žhavý udělat to.I was eager to do it.

být: To je celý on.That's just like him.

best: v celé parádě v nejlepším možném stavu, formě ap.at its best

clear: přes celý státclear across the state

coast: od pobřeží k pobřeží, přes celý kontinentcoast to coast

fore: na přídi a na zádi, po celé délce, vpředu i vzadu lodi, letadlafore and aft

fullness: v celém rozsahu, bez výjimekin its fullness

hand: celá posádkaloď. all hands

lather: celý zpocenýin a lather (of sweat)

long: po celý rokall year long

mud: (celý) zablácený, zabahněnýcovered in mud

quiver: celý se třástbe all in a quiver

refund: vrácení celé částkyfull refund, refund in full

rogues' gallery: celá sbírka, přehlídka nežádoucích jevůrogues' gallery of sth

tingly: být celý rozechvělý, mít mrazení vzrušením ap.feel/be tingly

world: po celém světěall over the world

achy: Bolí mě celé tělo.I feel achy all over.

all: celý týdenall week

around: Prochodil jsem celé město.I walked around the city.

black out: Po bouři byla celá města bez světla.Whole cities were blacked out after the storm.

cross: Silnice protíná celou zemi.The road crosses the whole country.

eager: Byl celý žhavý to udělat.He was eager to do it.

entire: Strávil tam celý život.He had spent there his entire life.

extend: Jeskyně se táhnou celé míle.The caves extend for miles.

fully: Celých 30% chudých lidí ...Fully 30% of the poor ...

hour: Je pět minut po celé.It is five minutes past the hour.

less: necelou hodinu natoless than one hour later

much: Poslali celých 6 milionů charitě.They sent as much as 6 million for charity.

over: lidé z celého světapeople from all over the world

point: pět celých třifive point three

round: po celém světě, všude po světěall round the world

taken: Byl jsem z ní celý pryč.I was quite taken with her.

through: Během celé snídaně byl zticha.He kept quiet all through breakfast.

throughout: po celém světěthroughout the world

utterly: Prohráli na celé čáře., Byli na hlavu poraženi.They were utterly defeated.

celý: celé jméno úplnéfull name