Hlavní obsah

old [əʊld]

Přídavné jméno

  1. starý vysokého věkuHow old are you?Kolik ti je let?five years older thano pět let starší nežold bachelorstarý mládenecold maidstará pannahovor. one's old manstarej/stará označení pro partnera
  2. bývalý partner, věc

Vyskytuje se v

biddy: (old) biddybaba/bába, stará drbna/megera

chip: a chip off the old blockjablko, které nepadlo daleko od stromu

codger: old codgerdědula, dědek, strejc

crock: (old) crockkřáp, vrak

dirty: dirty old manstarý chlípník

elder: (European) elderbez černý

fart: (old) fartsuchar, nudný patron

geezer: (old) geezerděda, starý paprika

hat: old hatpřežitek

old: the oldstaří (lidé)

bag: old bagstará škatule

bat: slang. old batstará ochechule/megera/baba

brother: younger/elder brothermladší/starší bratr

chivalry: old-fashioned chivalrystarosvětská dvornost

eldest: eldest handhráč otevírající hru v kartách

English: old Englishstaroangličtina

five: five year(s) oldpětiletý věkem

grow: grow older(ze)stárnout

home: old people's home, home for the elderly, eventide homedomov důchodců

lag: old lagrecidivista, starý kriminálník

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

maid: hanl. old maidstará panna

old age: in one's old ageve stáří

old-fashioned: old-fashioned carveterán auto starší výroby

pension: old age pensionstarobní důchod

pensioner: old age pensionerstarobní důchodce

Slavonic: old (church) Slavonicstaroslověnština

son: elder/younger sonstarší/mladší syn

woman: old womanstařena

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

tend: Old cars tend to be noisy.Stará auta jsou často hlučná.

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.

year: five years oldpětiletý hoch ap.

bratr: younger/elder brothermladší/starší bratr

černý: (black) elderčerný bez

dělat: make sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sbdělat koho starším

domov: old people's home, rest home, retirement home, home for the elderly (people)domov důchodců

důchod: (old age) pensionstarobní důchod

chlípník: dirty old manstarý chlípník

kolčava: (Old World) least weasel(lasice) kolčava

starobní: BrE old age pensioner, zkr. OAPstarobní důchodce

starý: zast. spinster, hanl. old maidstará panna

svět: the Old/New WorldStarý/Nový svět

vlk: sea dog, kniž. Jack Tar, žert. old shipmořský vlk

vševěd: Wise Old Manděd Vševěd v pohádkách

vypadat: look good/awful/old/unhappyvypadat dobře/hrozně/staře/nešťastně

zákon: the Old/New Testamentbibl. Starý/Nový zákon

dávný: (long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yorepřed dávnými časy

jak: How old is he?Jak starý je?

její: an old friend of hersjejí starý přítel

jejich: an old friend of theirsjejich starý přítel

kolik: How old are you?, What is your age?Kolik je ti let?

krám: (old) junk, dávané na charitu ap. BrE jumble, AmE rummagestaré krámy

léto: How old are you?Kolik je ti let?

mnohem: He's much older.Je mnohem starší.

o: two years oldero dva roky starší

oproti: He is much older compared to me.Oproti mně je daleko starší.

porazit: cut down an old treeporazit starý strom

rok: He is two years old.Jsou mu dva roky.

rozpadat se: The old houses are crumbling (away).Staré domy se rozpadají.

sestra: little/elder sistermladší/starší sestra

sloužit: The old machine still works.Starý stroj ještě slouží.

spokojit se: I would be happy even with an older car.Spokojil bych se i se starším autem.

stárnout: As we grow older ...Jak stárneme ...

starší: my older/elder/big brothermůj starší bratr

stáří: diseases of old agenemoci stáří

známka: signs of old ageznámky stáří

kolej: get back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to typevrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejí

kopačka: chuck, dump sb, give sb the boot, give sb his/her marching orders, BrE, hovor. give sb the elbow, hovor. give sb the (old) heave-ho, slang. to give sb the mittenhovor. dát komu kopačky

láska: old flamestará/bývalá láska

naučit: You can't teach an old dog new tricks.Starého psa novým kouskům nenaučíš.

písnička: It's the same old story.To je stará písnička.