Hlavní obsah

dilapidated [dɪˈlæpɪˌdeɪtɪd]

Vyskytuje se v

dezolátní: in dilapidated condition(s), ramshackle, run-down, gone to rack and ruinv dezolátním stavu

dilapidated: become dilapidated(z)chátrat