Hlavní obsah

mnohem

Vyskytuje se v

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

méně: mnohem méněmuch less/o počitatelných fewer

víc: mnohem vícmuch more

drahý: (mnohem) dražší(much) more expensive

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

složitý: mnohem složitějšímuch more complicated

mile: mnohem/daleko lepšímiles better

long: Čekal jsem mnohem déle.I waited much longer.

much: Je to mnohem lepší/horší.It is much better/worse.

mnohem: Je mnohem starší.He's much older.