Hlavní obsah

chytrý

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

dost: He is clever enough to know that.Je dost chytrý na to, aby to věděl.

stejně: He is just as clever as any ...Je stejně chytrý jako kterýkoli ...

že: You know (that) he is clever.Víš, že je chytrý.

brain: have brains/a good brainbýt chytrý/nabitý/inteligentní

-mouthed: smart-mouthediron. mající chytré řeči, hrozně chytrý, přidrzlý

shrewd: shrewd movechytrý tah životní ap.

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

might: He might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.

chytrý: She is much cleverer than she looks.Je mnohem chytřejší, než vypadá.