Hlavní obsah

whole [həʊl]

Podstatné jméno

  1. the whole of sth celý, celičký co
  2. celek

Vyskytuje se v

gale: meteor. whole galeplný vichr 10. stupeň Beaufortovy stupnice

long: the whole day longpo celý den

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

cross: The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.

whole: the whole of sthcelý, celičký co